De award wordt toegekend aan de interim-manager die het verschil heeft weten te maken tussen high performance en de middelmaat. Daaraan gaat een zorgvuldig jureringsproces vooraf.

1. Inschrijving bureau

Wij geloven dat interim-management een vak is en dat een bureau (of collectief) waarde toevoegt aan dat vak. Daarom nodigen we interim-management bureaus uit om hun beste kandidaat af te vaardigen voor deze Interim Challenge. Individuele kandidaten die willen participeren, doen dat via het bureau waarbij ze zijn aangesloten.

Inschrijving staat open voor bureaus uit de vakgebieden: HR, Finance, Supply Chain & Logistiek en Algemeen Management.

Per vakgebied worden maximaal 5 bureaus toegelaten.

Elk deelnemend bureau kan één kandidaat afvaardigen.

De inschrijving loopt van 2 september tot 14 oktober 2019.

2. Voorselectie door bureaus

Wanneer een bureau zich inschrijft, ontvangt het de voorwaarden en de business case op basis waarvan kandidaten beoordeeld worden. Deze complexe business case gaat over een fictief bedrijf met verschillende probleemstellingen die met elkaar samenhangen (HR, Supply Chain & Logistiek, Finance en Algemeen). De business case wordt uiterlijk 16 september 2019 beschikbaar gesteld.

Voor bureaus kan het interessant zijn een interne competitie uit te schrijven, die mogelijk ook openstaat voor nieuwe kandidaten. Eigenlijk precies zoals het gaat in de praktijk wanneer een bureau de vraag krijgt een interim-manager te leveren voor een veranderopdracht.

3. Insturen kandidaat

Uiterlijk op 14 oktober 2019 zendt het bureau de bijdrage van haar gekozen kandidaat in. Deze bijdrage bestaat uit het uitgewerkte plan van aanpak op de probleemstelling in de business case, het cv van de kandidaat en mogelijk een nadere toelichting.

4. Eerste beoordelingsronde

De jury doet eerst een schriftelijke beoordeling op basis van de ingezonden plannen van aanpak. Deze beoordeling gebeurt door een vakjury per vakgebied.

5. Tweede beoordelingsronde

In de week van 25 november worden alle kandidaten per skype bevraagd door de vakjury’s. Naast vakkennis wordt hierbij ingezoomd op aanpak en leiderschap.

Hierna beslissen de vakjury’s wie de winnaar per vakgebied is. Deze vier finalisten worden op 28 november gebeld en mogen op 29 november strijden om de titel Interim-Manager van het Jaar 2019.

6. Finale 29 november

De vier finalisten ontvangen een Vakgebied Award. Simultaan aan het Event ‘The Game is Changing, Chance the Game’ presenteren zij ‘hun’ aanpak voor een topjury die hen kritisch zal bevragen. De finalisten worden beoordeeld op algemene vaardigheden op het veranderkundig vlak, leiderschap en gedrag en persoonskenmerken.

Hierna kiest de topjury de winnaar van de Interim Challenge 2019. Deze mag zich, samen met het bemiddelend interim-management bureau, presenteren aan het publiek en zich een jaar lang de Interim-Manager van het Jaar 2019 noemen.