Doelstelling van de IC en de Interim Company is interim-management in de markt te zetten als onderscheidende vakdiscipline met herkenbare kwaliteit en vakmanschap, geselecteerd en begeleid door een bureau of collectief die de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht borgen en faciliteren. Aan de Interim Challenge kunnen bureaus of collectieven mee doen voor wie het professioneel selecteren en begeleiden van interim-managers een van de kernactiviteiten van haar dienstverlening is.

De Interim Challenge resulteert in de verkiezing van de Interim-manager van het jaar. De winnaar van de Interim Challenge mag zichzelf ´Interim-Manager van het Jaar’ noemen, het bureau mag zichzelf de ‘Bureau winnaar van de Interim Challenge’ noemen als bewijs voor het selecteren van en begeleiden bij het succesvol uitvoeren van de interim-management opdracht die geleid heeft tot het winnen van de Interim Challenge. Winnaars in de onderscheiden vakgebieden ontvangen een Vakgebied Award.

De interim-manager van het jaar wordt gekozen op basis van de resultaten van een game.  Deze game bestaat uit het uitwerken en verdedigen van een met zorg door een groep onafhankelijke professionals samengestelde business case.  De inhoud en kwaliteit van deze business case zijn geborgd door de deelname en toezicht van prof. dr. Rob Blomme van Nyenrode Business Universiteit, Wilfred Verweij van SIOO en strategie-expert en auteur mevrouw Jos Claessens.

De hieraan verbonden procedure staat vermeld op de  website van de Interim Challenge.

Bureaus die zich inschrijven voor de Interim Challenge gaan akkoord met de hieronder beschreven uitgangspunten en voorwaarden van de Interim Challenge.

 • Deelnemende bureaus dragen één kandidaat voor om mee de doen aan de game en zijn zelf verantwoordelijk voor de voorselectie van die kandidaat.
 • Per vakgebied (algemeen management, finance, HRM of supply chain management) kunnen maximaal vijf bureaus of collectieven aan de Interim Challenge deelnemen.
 • Een onafhankelijke en deskundige jury onder leiding van prof. dr. Rob Blomme is verantwoordelijk voor het kiezen van de interim-manager van het jaar op vrijdag 29 november 2019. Er bestaat geen beroepsmogelijkheid tegen hun besluit.
 • Deelname aan de Interim Challenge kost een bureau € 3.750 (per vakgebied). Deelname voor de interim-manager is kosteloos.
 • Na inschrijving ontvangt het deelnemende bureau een factuur voor het inschrijfgeld. Bedragen zijn exclusief BTW. Het bureau verplicht zich de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Na inschrijving heeft het deelnemende bureau of collectief recht op:

 • Het laten deelnemen van één kandidaat aan één vakgebied (algemeen management, finance, HRM of supply chain management).
 • Het ontvangen van de business case.
 • Deelname aan communicatie en brede publiciteit die door de Interim Challenge verzorgd wordt en profiteren van een flink PR-offensief in de maanden en weken voorafgaand aan de finale.
 • Het gebruik van de naam ‘Interim Challenge 2019’ en bij het winnen van de game de titel ‘Interim-Manager van het jaar, of ‘Bureau winnaar van de Interim Challenge’.
 • Bij het winnen van een vakgebied award, het gebruik van de naam ‘Bureau winnaar [vakgebied] Interim Challenge’.
 • Het deelnemen aan het finale event op vrijdag 29 november 2019. Tijdens het event staat het deelnemende bureau of collectief één tafel ter beschikking waar maximaal acht gasten, inclusief het bureau of collectief zelf, aan kan laten deelnemen. Het bureau of collectief selecteert haar eigen gasten.

Voor een succesvolle Interim Challenge is inschrijving van een minimaal aantal deelnemers noodzakelijk. De initiatiefnemers behouden zich het recht voor de Interim Challenge en het daar aan koppelde event te annuleren bij te weinig inschrijvingen. Deelnemers krijgt dan de volledige inschrijfsom gecrediteerd.